Thông tin

Các Thiết Bị RUT TELTONIKA Đạt Tiêu Chuẩn WiFi CERTIFYED ™! *

WiFi CERTifyED ™ là một chứng nhận phê duyệt được quốc tế công nhận cho các sản phẩm cho thấy rằng chúng đã đáp ứng các tiêu chuẩn  về khả năng tương tác, bảo mật và một loạt các giao thức cụ thể của ứng dụng.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Teltonika RUT240, RUT950 & RUT955 chính thức nhận được WiFi CERTifyED phê duyệt . Điều này có nghĩa là các thiết bị của chúng tôi đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt trong nhiều cấu hình với việc lấy mẫu đa dạng các thiết bị khác để xác thực khả năng tương tác với các thiết bị WiFi CERTifyED khác hoạt động trong cùng băng tầng.

* Hiện áp dụng cho các mẫu RUT240, RUT950 và RUT955

Thêm thông tin:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *