♦ Gateway 3G/4G là thiết bị được thiết kế cho các giải pháp công nghiệp tiên tiến M2M và IoT. Gateway 3G/4G sử dụng sóng di động 3G/4G của các nhà mạng để kết nối Internet và sau đó kết nối với một thiết bị duy nhất thông qua các cổng giao tiếp như Ethernet, RS232, RS485 hoặc Inputs/Outputs.
♦ Đa số Gateway 3G/4G ngày nay điều hỗ trợ đầy đủ các tính năng mà một Gateway thông thường cần có như VPN, DHCP, Firewall, Security …và được thiết kế theo chuẩn công nghiệp với khả năng chịu được nhiệt độ cao.
♦ Gateway 3G/4G có thể hoạt động ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, chỉ cần nơi đó có sóng vô tuyến 3G/4G để có thể kết nối Internet, bên cạnh đó ngày nay sóng vô tuyến 3G/4G (với tốc độ truy cập ngày càng cao) đã có mặt tại hầu hết ở các tỉnh thành của Việt Nam từ thành thị đến nông thôn mang đến hiệu quả cao cho các giải pháp M2M và IoT.

Showing all 6 results

Show sidebar
Hiển thị 9 24 36
Close

Teltonika TRB255 Dual SIM Gateway 3G/4G

 • Chuyên dụng: Gateway 3G/4G
 • CPU: Qualcomm MIPS 24Kc 650 MHz
 • RAM 64MB DDR2
 • FLASH Memory 16MB SPI
 • 2x Slot SIM Card
 • 1x Port 10/100Mbps Ethernet
 • 1x Serial RS232
 • 1x Serial RS485
 • 1x Connector Antenna SMA cho sóng di động
 • 1x Connector Antenna SMA cho GPS
 • 1x Analog Input trên 16 pin Socket
Close

Teltonika TRB245 Dual SIM Gateway 3G/4G

 • Chuyên dụng: Gateway 3G/4G
 • CPU: Qualcomm MIPS 24Kc 650 MHz
 • RAM 64MB DDR2
 • FLASH Memory 16MB SPI
 • 2x Slot SIM Card
 • 1x Port 10/100Mbps Ethernet
 • 1x Serial RS232
 • 1x Serial RS485
 • 1x Connector Antenna SMA cho sóng di động
 • 1x Connector Antenna SMA cho GPS
 • 1x Analog Input trên 16 pin Socket
Close

Teltonika TRB145 Gateway 3G/4G

 • Chuyên dụng: Gateway 3G/4G
 • CPU: ARM Cortex-A7 1.2 GHz
 • RAM 128MB
 • FLASH Memory 512MB
 • 1x Slot SIM Card
 • 1x Connector RS485
 • 2x Digital Input/Output trên 4 pin Power Socket (thông qua cấu hình)
 • 1x Port Micro USB
 • 1x Connector Antenna SMA cho sóng di động
 • Hỗ trợ tốc độ kết nối 4G Cat 1 lên đến 10Mbps
Close

Teltonika TRB142 Gateway 3G/4G

 • Chuyên dụng: Gateway 3G/4G
 • CPU: ARM Cortex-A7 1.2 GHz
 • RAM 128MB
 • FLASH Memory 512MB
 • 1x Slot SIM Card
 • 1x Connector RS232
 • 2x Digital Input/Output trên 4 pin Power Socket (thông qua cấu hình)
 • 1x Port Micro USB
 • 1x Connector Antenna SMA cho sóng di động
 • Hỗ trợ tốc độ kết nối 4G Cat 1 lên đến 10Mbps
Close

Teltonika TRB141 Gateway 3G/4G

 • Chuyên dụng: Gateway 3G/4G
 • CPU: ARM Cortex-A7 1.2 GHz
 • RAM 128MB
 • FLASH Memory 512MB
 • 1x Slot SIM Card
 • 2x Digital Inputs trên 16 pin Socket
 • 1x Isolated Input trên 16 pin Socket
 • 1x Analog Input trên 16 pin Socket
 • 2x Relay Outputs trên 16 pin Socket
 • 2x Digital Input/Output trên 4 pin Power Socket (thông qua cấu hình)
Close

Teltonika TRB140 Gateway 3G/4G

 • Chuyên dụng: Gateway 3G/4G
 • CPU: ARM Cortex-A7 1.2 GHz
 • RAM 128MB
 • FLASH Memory 512MB
 • 1x Slot SIM Card
 • 1x Port Gigabit Ethernet
 • 2x Digital Input/Output trên 4 pin Power Socket (thông qua cấu hình)
 • 1x Port Micro USB
 • 1x Connector Antenna SMA cho sóng di động
 • Hỗ trợ tốc độ kết nối 4G Cat 4 lên đến 150Mbps