♦ Switch Large Enterprise (L3) là Switch Layer 3 lý tưởng cho các dịch vụ cung cấp Edge Aggregation như Data Center Aggregation hoặc triển khai cho các mạng Core.

♦ Switch Large Enterprise (L3) có độ bảo mật cao, khả năng điều khiển lưu lượng đến các Egde trong mạng của bạn. Với hiệu suất cao ở tốc độ chuyển mạch Layer 2, định tuyến Layer 3 và QoS toàn diện Switch Large Enterprise (L3) sẽ cung cấp khả năng mở rộng và phục hồi nhanh chóng cho hệ thống mạng của bạn.

♦ Switch Large Enterprise (L3) có phần cứng mạnh mẽ, phần mềm tiên tiến sẽ cung cấp đầy đủ tính năng dễ dàng đáp ứng nhu cầu cao của các doanh nghiệp ở khắp mọi nơi.

Showing all 5 results

Show sidebar
Hiển thị 9 24 36
Mới
Edgecore-ECS4620-52P-438x297
Close

Edgecore ECS4620-52T L3 Gigabit Ethernet Stackable Switch (48 Port)

 • 48 ports 10/100/1000 Ethernet
 • 2 ports SFP+ 10 Gigabit Uplink
 • 1 Slot 10G SFP+ Expansion Module
 • 1 port Console
 • 1 port USB type A storage
 • 176 Gbps Switching Capacity
 • 130.94 Mpps Forwarding Rate
 • 128 MB Flash Memory
 • 256 MB DRAM
 • 16 K MAC Address Table
 • 10 K Jumbo Frames
Mới
Edgecore-ECS4620-52P-438x297
Close

Edgecore ECS4620-52P L3 Gigabit Ethernet Stackable Switch PoE (48 Port)

 • 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE chuẩn 802.3af/at
 • 2 ports SFP+ 10 Gigabit Uplink
 • 1 Slot 10G SFP+ Expansion Module
 • 1 port Console
 • 1 port USB type A storage
 • 176 Gbps Switching Capacity
 • 130.94 Mpps Forwarding Rate
 • 128 MB Flash Memory
 • 256 MB DRAM
 • 16 K MAC Address Table
 • 10 K Jumbo Frames
Edgecore-ECS4620-28F-438x327
Close

Edgecore ECS4620-28F L3 Gigabit Ethernet Stackable Switch (24 Port)

 • 22 ports SFP Gigabit
 • 2 ports SFP+ 10 Gigabit Uplink
 • 2 ports Gigabit Combo (SFP/RJ45)
 • 1 Slot 10G SFP+ Expansion Module
 • 1 port Console
 • 1 port USB type A storage
 • 128 Gbps Switching Capacity
 • 95.23 Mpps Forwarding Rate
 • 128 MB Flash Memory
 • 256 MB DRAM
 • 16 K MAC Address Table
Mới
Edgecore-ECS4620-28T-438x327
Close

Edgecore ECS4620-28P L3 Gigabit Ethernet Stackable Switch PoE (24 Port)

 • 24 ports 10/100/1000 Ethernet
 • 2 ports SFP+ 10 Gigabit Uplink
 • 1 Slot 10G SFP+ Expansion Module
 • 1 port Console
 • 1 port USB type A storage
 • 128 Gbps Switching Capacity
 • 95.23 Mpps Forwarding Rate
 • 128 MB Flash Memory
 • 256 MB DRAM
 • 16 K MAC Address Table
 • 10 K Jumbo Frames
Mới
Edgecore-ECS4620-28P-438x297
Close

Edgecore ECS4620-28P L3 Gigabit Ethernet Stackable Switch PoE (24 Port)

 • 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE chuẩn 802.3af/at
 • 2 ports SFP+ 10 Gigabit Uplink
 • 1 Slot 10G SFP+ Expansion Module
 • 1 port Console
 • 1 port USB type A storage
 • 128 Gbps Switching Capacity
 • 95.23 Mpps Forwarding Rate
 • 128 MB Flash Memory
 • 256 MB DRAM
 • 16 K MAC Address Table
 • 10 K Jumbo Frames