Google Banner-min

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Genco Digital cung cấp các giải pháp chuyển đổi số dựa trên sự phân tích và thấu hiểu về tình hình, nhu cầu, tư duy, văn hoá của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chọn được giải pháp công nghệ phù hợp với tầm nhìn dài hạn của mình.

DỊCH VỤ DIGITAL MARKETING TOÀN DIỆN

Genco Digital cung cấp Dịch vụ Digital Marketing, Social Marketing toàn diện phù hợp theo nhu cầu của Doanh Nghiệp.

quang-cao-wifi-marketing-min

DỊCH VỤ WIFI MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

Genco Digital cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị / hệ thống WiFi  Marketing 4.0 chuyên dụng theo nhu cầu của Quý Doanh Nghiệp.

DỊCH VỤ VẬN HÀNH HỆ THỐNG MẠNG CHUYÊN NGHIỆP

Genco Digital sẽ quản lý mọi thứ thay bạn, cắt giảm chi phí vận hành cho IT. Bạn chỉ cần tập trung vào công việc kinh doanh chứ không phải là hệ thống mạng LAN, mạng WiFi và Bảo mật.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ MẠNG DOANH NGHIỆP

Genco Digital cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế và triển khai lắp đặt các hệ thống Mạng LAN, Router 3G/4G, Mạng WiFi – Internet WiFi trên mọi quy mô theo yêu cầu của khách hàng.

it-onsite-support

DỊCH VỤ IT ONSITE

Genco Digital cho doanh nghiệp thuê nhân sự IT đã qua đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin. Nhân sự và nguồn nhân lực IT sẽ làm việc tại địa điểm mà khách hàng yêu cầu